Rezultate analize

Termeni și condițiii

Capitolul 1. Termeni și definiții

Laboratorul Medica Labor Prax, denumit în continuare Laboratorul, cod unic de identificare 12043846, Număr Registrului Comerțului: J8/695/1999 , parte a RMN Diagnostica Group, este furnizor de servicii medicale paraclinice – analize de laborator.

Date de contact: telefon 0368990, adresa de email: contact@medica-labor-prax.ro sau formular de contact pe site.

Laboratorul este autorizat sanitar funcțional de către Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publica Brașov și este înscris în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.

Laboratorul este acreditat RENAR pentru procesarea unor parametri, certificatul de acreditare și anexa aferenta fiind disponibile pe site.

Site-ul web: toate paginile de internet disponibile la adresa https://www.medica-labor-prax.ro și subdomeniile acestei adrese.

Conţinutul website-ului (denumit în continuare site-ul) este proprietatea exclusivă a Laboratorului Medica Labor Prax S.R.L.

Laboratorul deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsa unor prevederi contrare sau a unor drepturi litigioase obținute pe cale juridica. Drepturile Laboratorului sunt protejate de legislaţia română în vigoare.

Site-ul reprezintă la modul descriptiv cel mai simplu, un portal portal web de prezentare pe pagini diferite a investigațiilor oferite, o secţiune de informaţii medicale realizate de personal cu studii medicale şi o platformă online de verificare a rezultatelor medicale.

Utilizator (denumit alternativ client, pacient, vizitator): persoana fizica care solicita Laboratorului procesarea probelor biologice prelevate de personal medical specializat în centre de recoltare autorizate sau probelor autoprelevate (exemplu: urina, materii fecale, sputa) în vederea măsurării parametrilor medicali urmăriți de medicul trimițător în vederea stabilirii stării de sănătate sau a unui diagnostic pentru solicitant.

Persoana solicitanta trebuie să aibă 18 ani împliniți pentru a putea solicita și/sau semna documentele necesare. Minorii trebuie să se prezinte cu unul dintre părinți/tutore legal sau aparținător împuternicit notarial, care de altfel vor semna pe solicitarea de analize și alte documente specifice.

Servicii: analize medicale de laborator

Serviciile se pot comanda fizic la recepție sau online, însă particularitatea analizelor de laborator implica recoltarea probelor de sânge sau a unor secreții doar la nivelul punctului de recoltare de către personal medical calificat. Prin urmare, pacienții pot comanda online, pot achiziționă online, pot achita online însă finalizarea tranzacției, respectiv prestarea serviciilor de către Laborator se vă face fizic într-una dintre locațiile sale autorizate.

Laboratorul înscrie pe site analizele medicale pe care le oferă, pe care le procesează în spațiul propriu autorizat pentru aceste activităti sau în colaborare cu laboratoare subcontractate. Laboratorul se obligă să comunice pacienților dacă lucrează analizele solicitate în laboratorul său propriu sau în laborator subcontractat și în cazul în care pacientul refuză varianta propusă, nu se vor recolta probele necesare acelor analize.

 Analize medicale de laborator (denumite în continuare analize), se definesc că un termen generic pentru a descrie complexul de proceduri de lucru care se aplică asupra unei probe biologice recoltată sau autorecoltată de la un pacient în vederea determinării calitative sau cantitative a unui parametru specific urmărit.

Analizele medicale de laborator sunt ansamblul de procedee, mai mult sau mai puțin complexe, care furnizează informații asupra aspectului și funcționalității diferitelor organe și compartimente ale organismului cât și asupra gradului de sănătate și boala ce afectează organismul în cauza. Analizele de laborator ajuta la clarificarea diagnosticului.

Probe Biologice – fluide biologice (sânge, urină, LCR, lichid amniotic, aspirate, secreții), colectate evitând riscul contaminării.

Pentru a afla informaţii detaliate şi complete despre serviciile puse la dispoziţie de Laborator, puteţi să vă adresați reprezentanţilor acestuia fie telefonic, fie în scris, utilizând datele de contact puse la dispoziţie de către Laborator la secţiunea de contact dedicată.

Capitolul 2. Modul de aplicare

Vizitarea site-ului presupune acceptarea integrală a termenilor și condițiilor și reprezintă un acord valabil de utilizare a site-ului. Menționam că termenii și condițiile se aplică la fiecare serviciu solicitat de către pacient. la orice accesare a site-ului web și la orice acțiune realizată de utilizatori prin intermediul site-ului. Folosirea site-ului se face, fără nicio excepție, doar în baza acceptării acestor termeni și condiții.

Capitolul 3. Informațiile prezentate

Site-ul conține informații referitoare la furnizorul servicii – de analize medicale de laborator, analizele care se pot solicita, pachete de analize, echipa medicala, locațiile punctelor de recoltare, date de contact, articole de specialitate secțiune tip blog.

3.1 Articole de specialitate (Blog)

Vă rugam să luați nota de faptul că informațiile prezentate au rol strict informativ, prin urmare ne declinam răspunderea pentru modul în care utilizatorul sau vizitatorul site-ului alege să folosească informația prezentată pe acesta. Articolele de specialitate dezbat diferite subiecte legate de afecțiuni medicale, de metode noi de investigare, de noutăti în medicina de laborator fiind preluate că atare , cu tot cu sursa lor, sau reprezintă studiile medicilor noștri de laborator, împărtășirea unor informații de specialitate din experiență și cazuistica lor medicală.

3.2 Servicii și tarife

Laboratorul oferă o gamă larga de analize medicale, toate fiind înscrise pe site, cu descriere completă a denumirii , a metodei de lucru, a probei necesare, a stabilității probei, dacă există modalităti de decontare, timp de procesare, informații generale despre parametru.

Informațiile se actualizează în permanentă. Laboratorul postează și actualizează în permanentă în mod transparent și ușor de utilizat toate preturile serviciilor prestate.

Serviciile și tarifele pot suferi modificări în orice moment, insă vă rugăm să luați nota de faptul că aceste modificări nu sunt discreționare, ci sunt dictate de indicatori și factori economici obiectivi, precum modificarea preturilor consumabilelor livrate de furnizorii, investiții in echipamente si software upgradat, inflație și alte componente micro sau macroeconomice.

Preturile și tarifele înscrise pe site au rol informativ și nu reprezintă o ofertă contractuală.

3.3 Cookies

Site-ul Laboratorului utilizează cookies, detalii fiind prevăzute în Politica de cookies. Neacceptarea unui cookie nu vă împiedică pacientul să citească informațiile de pe site sau să solicite informații/servicii.

3.4 Confidentialitatea și securitatea datelor personale

Laboratorul prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu principiile și legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii vă puteți adresa personalului din recepție sau ne puteți contacta prin orice modalitate disponibila comunicată pe site. De asemenea puteți consulta Politica de Confidențialitate pe www.medicalaborprax.ro

Site-ul oferă posibilitatea că orice pacient sau utilizator să ofere feedback Laboratorului fie prin intermediul chestionarului de satisfacție fie în orice alta varianta scrisa: notificare pe suport hârtie, email.

Prelucrarea acestor informații sunt considerate date neconfidentiale și prin urmare Laboratorul nu vă avea nicio obligație referitoare la confidentialitatea acestora.

Pentru stocarea datelor cu caracter personal, Laboratorul utilizează servere proprii sau ale unor parteneri specializați. Echipamentele tehnice și software-ul utilizat sunt securizate pentru a preveni accesul rău intenționat. Datele sunt arhivate zilnic și păstrate protejat pe suport independent.

3.5 Sugestii și reclamații

Sugestiile și reclamaţiile utilizatorilor referitoare la modalitatea de accesare a site-ului Laboratorului sunt luate în considerare numai în forma scriptica, transmisă în format electronic, pe email sau completând formularul pus la dispoziție pe pagina de contact, urmând să primiţi un răspuns în termenul prevăzut de lege.

O reclamaţie depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume şi nume), precum şi o descriere a problemei ce face obiectul reclamaţiei.

Totodată, reclamaţia vă trebui să cuprindă cel puţîn două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon sau adresa de e-mail.

3.6 Echipa medicala

În Laborator lucrează doar personal cu calificare și specializare conform cerințelor legale în domeniu. Personalul medical deține toate avizele și asigurările de malpraxis prevăzute de lege. Sunt respectate toate normele legale referitoare la biosecuritate și de asemenea toate masurile necesare păstrării sănătății și securității la locul de munca.

 Laboratorul asigura instruirea periodica a personalului din laborator astfel încât să se ofere pecientilor rezultate profesionale de cea mai înalta calitate.

Recepția pacienților poate fi efectuata de personal instruit în domeniu , dar pentru care nu sunt necesare studii medicale.

3.7 Gama de analize de laborator disponibila

Laboratorul procesează o gama larga de analize în domeniul hematologiei, biochimiei serice și urinare, imunologiei și microbiologiei.

Pacienții pot solicita laboratorului analize medicale de laborator decontate de către Casa Județeană de Sănătate, daca se încadrează în categoria de asigurați cu acces la investigațiile paraclinice prevăzute de lege în pachetul de servicii de baza și daca dețin bilet de trimitere pentru acest tip de investigații paraclinice, bilet emis de medicul de families au specialist.

În anumite cazuri, detaliate în normele legale, anumiți parametri se decontează pe răspunderea medicului de laborator.

Biletele de trimitere pentru analize medicale decontate CAS se recepționează și onorează în limita fondului disponibil alocat de CAS laboratorului.

În cazul în care într-o anumită perioada se depășește acest fond , pacienților li se oferă posibilitatea de a rămâne în așteptare pentru a beneficia de decontare în ordinea înscrierii (se aplica principiul FIFO).

Laboratorul pune la dispoziția pacienților lista de analize oferite pacienților și tarifele aferente. Lista de analize se actualizează periodic în funcție de deciziile managementului de laborator. În cazul în care laboratorul decide să dea în procesare probele recoltate către laboratoare subcontractate, va face acest lucru doar după informarea pacientului solicitant al analizelor medicale și obținerea consimțământului acestuia dat prin semnătură pe cererea de analize sau prin exprimarea acestuia în mod explicit pe cererea de analize.

Analizele se pot comanda prin prezenta fizica a pacienților la recepțiile punctelor de recoltare sau online prin adăugarea în coșul de analize și urmând pașii specificați pentru achiziția online.

Pentru analize decontate CAS nu este posibila comanda și achiziția online întrucât este nevoie să se prezinte biletul de trimitere pentru investigații paraclinice în original la recepția punctului de recoltare.

3.8 Pachete de analize medicale disponibile

Pachetele de analize medicale sunt formate din doi sau mai mulți parametri specifici unei anumite afecțiuni medicale suspicionate sau deja diagnosticata și prezinta avantajul că pot fi comandate online și că au un preț mai avantajos decât analizele comandate separat.

Pachetele de analize nu sunt disponibile pentru decontare CAS.

Experiență profesionala a specialiștilor noștri în medicina de laborator combinata perfect cu expertiza specialiștilor noștri clinicieni ne-au ajutat să proiectam și să vă punem la dispoziție pachete de analize de laborator menite atât să ofere o imagine asupra stării de sănătate a solicitantului cât și să monitorizeze anumiți parametri pentru solicitanți diagnosticați, pe parcursul tratamentului sau la finalizarea acestuia.

Pachetul investigații screening conține un număr de analize de laborator recomandate a se face anual pentru verificarea stării de sănătate. Să previi este mai ușor decât să tratezi, aceasta este deviza pe care o repetam zilnic tuturor pacienților noștri, prin urmare vă recomandam să faceți în fiecare an un set de analize de rutina, chiar daca nu aveți nicio durere, niciun simptom care să vă îngrijoreze. Pachetul conține parametri care ne dau indicii despre compoziția sângelui, funcționarea rinichilor, a ficatului și a pancreasului. Este important să menționam că în funcție de recomandările unui medic sau de istoricul medical, de vârstă și sex, putem personaliza pachetul investigații screening, astfel încât acesta să conțină parametrii de interes pentru dumneavoastră.

În cazul în care vă confruntați în mod repetat cu simptome care vă afectează starea fizica și/sau psihica este recomandat să vă adresați unui medic pentru investigații specifice acelor simptome. Medicul vă poate recomanda o serie de analize de laborator pentru a putea stabili un diagnostica în funcție de valoarea parametrilor analizați.

Pachetul investigații diagnostic conține parametri specifici diagnosticului suspicionat, fie că țin de patologia tubului digestiv, de sistemul endocrin, sistem osos, tract urinar și multe altele, care includ fară a se limita la paneluri de alergeni, markeri cardiaci, markeri tumorali, examinări bacteriologice sau fungice.

Pentru monitorizarea unor parametri în cazul în care exista deja un diagnostic confirmat și se urmărește eficacitatea tratamentului medicul vă recomanda repetarea periodica a unor analize. Pachetul investigații monitor conține analizele recomandate de medicul specialist pentru verificarea încadrării în anumite limite a anumitor parametri specifici afecțiunilor medicale diagnosticate și confirmate.

3.9 Locații recoltare, Date de contact

Laboratorul deține mai multe puncte de recoltare externe, toate autorizate din punct de vedere sanitar și funcțional. Se recomanda pacienților să se programeze pentru recoltarea de probe biologice în vederea realizării analizelor medicale întrucât programarea permite pacientului să se pregătească corespunzător pentru recoltare. Pacientul se poate prezenta în persoana la recepția punctului de recoltare pentru a solicita recoltarea probelor biologice necesare și în limita programărilor zilnice posibilesi dacă a respectat instructiunile pre-recoltare, poate beneficia de recoltare imediata.

Daca lista de programări nu permite, pacientului i se propune o data pentru programare și i se comunica recomandările pre-recoltare.

Pacientul poate solicita o programare și telefonic, apelând numerele de contact de pe site, iar în acest caz se recomanda a comunica personalului de recepție cât mai multe informații referitoare la analizele solicitate pentru a i se comunica instrucțiunile pre-recoltare.

Pacienții trebuie să știe că anumite probe biologice se pot recepționă doar în punctul de recoltare de la sediul laboratorului, datorita particularității lor de procesare. Pacientul primește informația referitoare la necesitatea prezentării la punctul de recoltare al laboratorului atunci când solicita o programare pentru investigații medicale de acest tip precum și instrucțiuni pre-recoltare.

Transportul probelor biologice de la punctele de recoltare externe la sediul laboratorului se face conform normelor legale în vigoare, în mijloace de transport autorizate pentru acest lucru și în lazi și cutii transport probe biologice, marcate că atare.

3.10 Informații utile

Aceasta secțiune a site-ului este menita a fi de ajutor cu informații generale utile pentru pacienți precum: ghidul asiguratului – drepturi și obligații ale asiguraților în sistemul de asigurări sociale de sănătate din Romania, pachete de analize medicale de laborator decontate CAS, chestionar de satisfacție.

3.11 Informații generale despre Laborator – apartenență la grup, declarația de management, viziune, obiective

LABORATORUL MEDICA LABOR PRAX BRAȘOV, parte a grupului RMN DIAGNOSTICA, prezinta pacienților avantajul conceptului ONE STOP – o oprire pentru consultație la medicul specialist completata cu investigații de imagistica medicala și analize de laborator.

Ne dorim să devenim una dintre primele opțiuni ale pacienților în alegerea furnizorului de analize de laborator atât datorita calității analizelor procesate cât și datorita profesionalismului fiecărui angajat cu care interacționează pacientul. Obiectivul principal este de a oferi pacienților analize de laborator de înalta precizie și calitate, servicii de recepție axate pe nevoile fiecărui pacient în parte și nu în ultimul rand acces flexibil și comod la aceste servicii. LABORATORUL MEDICA LABOR PRAX BRAȘOV, parte a grupului RMN DIAGNOSTICA, oferă pacienților brașoveni, analize de laborator procesate de o echipă medicală de specialiști cunoscuți în domeniu conform standardelor de calitate specifice acestui domeniu medical.

De curând, Laboratorul Medica Labor Prax este parte din grupul RMN DIAGNOSTICA, clinica medicală dinamică, cunoscută deja pentru serviciile de radiologie și imagistică medicală, dar și pentru consultațiile medicale de specialitate, realizate cu echipamente inovatoare de ultimă generație. Redefinit în concordanță cu principiile și strategiile de dezvoltare ale grupului, cu analize de laborator performante și cu o echipă de specialiști de top în medicina de laborator,

Laboratorul Medica Labor Prax vă așteaptă în centrele sale de recoltare cu o gamă largă de analize medicale de laborator, incluzând atât analizele din pachetul de servicii decontate de Casa de Asigurări de Sănătate cât și analize mai complexe, paneluri pentru alergeni, markeri endocrini, cardiaci, tumorali asigurându-vă calitatea recoltării, a procesării probelor recoltate și a livrării rezultatelor verificate și validate de specialiștii noștri.

3.12 Rezultate

Rezultatele analizelor medicale se eliberează în original la sediul oricărui punt de recolta sau online, direct de pe site-ul Laboratorului.

Daca pacientul dorește transmiterea rezultatelor pe email, vă completa pe cererea de analize adresa de email, iar rezultatele se vor trimite în fișiere criptate, parola fiind comunicata doar pacientului solicitant.

Pentru accesarea platformei online de verificare a rezultatelor medicale vă fi necesar contul pacientului, precum și o parolă. Acestea vor fi comunicate pacienților la recepția solicitării de analize.

Rezultatele online nu au valoare juridica de original, prin urmare scopul lor este pur informativ, chiar daca reproduc toate informațiile conținute de original.

Vă recomandăm să protejaţi şi să nu dezvăluiţi nimănui această parolă. Laboratorul sau angajatii săi nu vor cere niciodată parola conturilor dumneavoastră prin mesaje, prin poşta electronică sau telefon.

Capitolul 4. Proprietatea intelectuală

Întreg conținutul site-ului web este protejat prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală. Laboratorul deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsa unor prevederi legale contrare.

Drepturile Laboratorului sunt protejate de legislaţia română în vigoare. Informațiile de pe site pot fi utilizate și reproduse numai cu acordul Laboratorului.

Capitolul 5. Răspunderea

Având în vedere ușurință cu care pot fi copiate și utilizate în mod eronat multe dintre informații din spațiul internautic, Laboratorul își definește prin prezenta limitarea de răspundere pentru eventuale prejudicii cauzate prin folosirea necorespunzătoare a informațiilor de pe site-ul web. Utilizatorii pot folosi conţinutul site-urilor doar pentru uzul personal, cu respectarea condițiilor evidențiate prin prezentul document şi niciuna dintre acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii acordului prealabil scris al Laboratorului:

  • indepărtarea sau alterarea conţinutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al Laboratorului asupra conţinutului;
  • reproducerea sau stocarea conţinutului, precum și trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, daca scopul acestei activități este unul comercial.

Orice acţiune sau încercare de natura să încalce prevederile de mai sus vor îndreptați și înlesni Laboratorului să facă uz de dreptul sau de a se adresa instanţelor de judecata competente pentru soluționarea și pedepsirea unei asemenea fapte.

Anumite parți ale conţinutului publicat pe site-uri pot să fie furnizate de către terţe persoane cu care site-ul are relaţii contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conţinutului site-ului pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane.

Site-ul nu este responsabil în nicio măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, site-ul nu este responsabil de conţinutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul sau. Totodată, Laboratorul nu este responsabil în nicio masură de conţinutul furnizat de terţe persoane, de conţinutul secţiunilor publicitare, al mesajelor publicitare sau al conţinutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului.

Capitolul 6. Dispoziții finale

Modificarea termenilor și condițiilor se poate realiza oricând, cu notificarea pe site a acestui lucru. Acest document se actualizează în permanenta, prin urmare, vă rugam să verificați intodeauna ultima versiune aplicabila.

Puteți înceta prezentul acord în orice moment renunțând la utilizarea acestui site, cu condiția că utilizarea anterioară să fi respectat condițiile prezentului acord. Laboratorul poate înceta prezentul acord în orice moment, fără o notificare prealabilă, și în consecință să refuze accesul utilizatorului pe site, la discreția să, pentru orice motiv, inclusiv și fără a se limita la nerespectarea termenilor și condițiilor prezentului acord.

Data ultimei actualizări: Septembrie 2023